Piektdien, 23. septembrī, Augstāko tiesu apmeklēja Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) Vēlēšanu novērtēšanas misijas eksperti juridiskajos jautājumus Manuels Sančezs de Nogess (Manuel Sánchez de Nogués) un Luzina Badaljana (Lusine Badalyan).

Augstākajā tiesā eksperti tikās ar Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju Veroniku Krūmiņu. Eksperti interesējās par Augstākās tiesas kompetenci lietās, kurās tiek pārsūdzēti Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumi saistībā ar Saeimas vēlēšanu norisi, kā arī par Senāta pieredzi šādu lietu izskatīšanā.  Eksperti interesējās arī par departamenta resursu pietiekamību, lai nodrošinātu vēlēšanu lietu izskatīšanu likumā noteiktajā termiņā, kā arī par sabiedrības iespēju sekot līdzi lietas izskatīšanai. Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja informēja ekspertus par Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta kompetenci lietās, kas saistītas ar Saeimas vēlēšanām, izskatot pieteikumus par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumiem, kas pieņemti par apstrīdētajiem iecirkņu komisiju balsu skaitīšanas protokoliem, par Saeimas vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu un par lēmumiem, kas pieņemti, izvērtējot notiesājoša sprieduma krimināllietā par vēlēšanu tiesību pārkāpumiem ietekmi uz mandātu sadalījumu. Veronika Krūmiņa arī dalījās departamenta pieredzē šāda veida lietu izskatīšanā, pastāstot par konkrētām lietām.

Misijas mērķis ir izvērtēt 14. Saeimas vēlēšanu procesu, analizējot tā atbilstību EDSO saistībām un citām starptautiskām saistībām un standartiem attiecībā uz demokrātiskām vēlēšanām, kā arī atbilstību valsts normatīvajiem aktiem. Veicot nepieciešamo izvērtējumu un apkopojot informāciju no valsts iestādēm, EDSO publicēs ziņojumu par Saeimas vēlēšanu procesa novērtējumu, sniedzot ieteikumus vajadzīgajiem uzlabojumiem.

EDSO ir 57 valstu organizācija, kuras mērķis ir konfliktu novēršana ar t.s. ātrās reaģēšanas instrumentu palīdzību, krīžu noregulējums un pēc-konfliktu reabilitācija Eiropas kontinentā. Organizācijas redzeslokā ir politiski militārās, ekonomiskās, vides un cilvēka drošības jautājumi.

 

Informāciju sagatavoja Iveta Jaudzema, Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste

E-pasts: iveta.jaudzema@at.gov.lv; tālrunis: 67020396