Pirmdien, 7.janvārī, tiesneša pienākumus Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā sācis pildīt Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis Valters Poķis. Tieslietu padome ar 10.decembra lēmumu uzdeva Valteram Poķim aizstāt Augstākās tiesas tiesnesi pagaidu prombūtnes laikā.

Valters Poķis aizstāj pagaidu prombūtnē esošo senatori Jautrīti Briedi, kura uz laiku pilda Eiropas projekta eksperta pienākumus Ukrainas Augstākajā tiesā.

Valters Poķis bija pieteicies Augstākās tiesas izsludinātajā konkursā par iespēju uz laiku aizstāt Administratīvo lietu departamenta tiesnesi. Pozitīvu atzinumu par viņu deva Administratīvo lietu departamenta tiesnešu kopsapulce.

Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” Augstākās tiesas tiesnesi vakances vai pagaidu prombūtnes laikā Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma un pozitīva attiecīgā departamenta atzinuma saņemšanas var uz laiku – ne ilgāku par diviem gadiem – uzdot aizstāt apgabaltiesas tiesnesim.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211