Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā no 13.marta tiesneša pienākumus tiesneša pagaidu prombūtnes laikā pilda Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Anita Kovaļevska.

Anita Kovaļevska atsaucās Augstākās tiesas aicinājumam Administratīvās apgabaltiesas tiesnešiem pieteikties uz Administratīvo lietu departamenta tiesneša aizstāšanu pagaidu prombūtnē. Administratīvo lietu departaments atbalstīja tiesneses kandidatūru, pozitīvu atzinumu deva arī Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija un lēmumu pieņēma Tieslietu padome.

Anita Kovaļevska tiesneša pienākumus pilda no 2009.gada, Administratīvās apgabaltiesas tiesneses amatā ir kopš 2013.gada. Tiesnese gadu stažējusies Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

No 2010.gada tiesnese Kovaļevska darbojas Tiesnešu ētikas komisijā un kopš 2016.gada ir šīs komisijas priekšsēdētāja.

Līdztekus tiesneša amata pienākumiem Anita Kovaļevska vairāk nekā 10 gadus ir viena vadošajām lektorēm administratīvo tiesību jomā Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē un Latvijas tiesnešu mācību centra lektore cilvēktiesību jautājumos.

Anita Kovaļevska Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā aizstās tiesnesi Jautrīti Briedi, kura nosūta uz diviem gadiem veikt ilgtermiņa eksperta pienākumus Ukrainas Augstākajā tiesā Twinning projektā “Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšana cilvēktiesību aizsardzības jomā nacionālā līmenī”.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 79.pantu Augstākās tiesas tiesneša vakances vai pagaidu prombūtnes laikā Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīva atzinuma saņemšanas var uz laiku – ne ilgāku par diviem gadiem – uzdot aizstāt šo tiesnesi apgabaltiesas tiesnesim.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211