Žurnāla “Jurista Vārda” 24.aprīļa numurs pilnībā veltīts administratīvajām tiesībām, un tā veidošanā piedalījušies visu triju instanču administratīvo tiesu priekšsēdētāji, tiesneši un tiesnešu palīgi. Par numura viesredaktori “Jurista Vārds” aicinājis Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta zinātniski analītisko padomnieci Ditu Plepu, viņa savukārt projektā iesaistījusi teju visu departamentu.

““Jurista Vārda” redakcija realizē jaunu ieceri, aicinot viesredaktorus veidot žurnāla saturu un konceptu. Lai izmēģinātu spēkus citā argumentācijas tehnikā un rakstu darbu formā, administratīvo tiesu tiesneši un viņu palīgi izstrādājuši žurnāla rakstus, kuros ieskicēta administratīvo tiesību daudzveidība. Savukārt man bija tas gods un atbildība nodarboties ar šīs ieceres īstenošanu, mācoties projektu vadīšanas prasmes, redakcijas slejā raksta tematiskā laidiena viesredaktore.

Administratīvo tiesu priekšsēdētāji apzinājuši nozares problēmas un formulējuši stratēģiskos mērķus. Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa akcentē no Latvijas Senāta mantotās tradīcijas, profesionālu tiesnešu un darbinieku komandu, kā arī departamenta vērtības – nolēmumu kvalitāti, veiksmīgu dialogu ar Satversmes tiesu un Eiropas Savienības tiesu.

Tiesnese Dace Mita un tiesneša palīdze Inga Ruska analizējušas, vai administratīvā tiesa darbojas atbilstoši tās izveides mērķim pirms četrpadsmit gadiem, vai likuma izstrādātāju un likumdevēja vīzija par to, kā jāizskatās administratīvajam procesam mūsdienu demokrātiskajā Latvijā, tiek īstenots praksē.

Departamenta tiesneša palīgi pievērsušies daudzveidīgam tēmu lokam – Dārta Freimane raksta par administratīvajiem aktiem, kuri rada tiesiskas sekas vairākām noteiktām personām, Miķelis Zumbergs par administratīvo aktu izpildes problēmām, Jānis Geks par pievienotās vērtības nodokļa darījumiem. Tiesnese Ieva Višķere kopā ar palīdzi Santu Ratniku ieskicē atsevišķus procesuālos jautājumus, kas ir aktuāli gadījumos, kad saistībā ar publisko tiesību līgumu ir radies strīds un persona vēlas šo strīdu risināt tiesas ceļā. Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas padomnieks Aleksandrs Potaičuks dalās pārdomās par administratīvā procesa tiesību eiropeizāciju.

Savukārt Administratīvo lietu departamenta tiesnese Rudīte Vīduša aizsākusi jaunu “Jurista Vārda” rubriku “Jurists un kultūra”, kur tiesībnieki savus kolēģus varēs iepazīstināt ar iespaidiem no kultūras pasaules un mudināt paplašināt savu intelektuālo pieredzi. Tiesnese dalās pārdomās, ko raisījusi spāņu autora Huana Boniljas grāmata par krievu dzejnieku Majakovski.

Numura autoru loks ir plašs – tas ir visu triju administratīvo tiesu kopdarbs, kas rezultējies 74 lappušu biezā žurnālā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211