Līdz 20.janvārim konkursā uz prakses vietu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā aicināti pieteikties tiesību zinātņu programmas studenti, kuri vēlas augstskolā apgūtās zināšanas pielietot praksē un iegūt darba pieredzi.

Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa departamenta  iniciatīvu pamato gan ar vēlmi atbalstīt spējīgus, mērķtiecīgus jauniešus, dodot iespēju pirmajai darba praksei, gan ar interesi jau savlaikus sagatavot tiesnešu palīgu rezervi.

Pretendentam tiek prasītas latviešu un angļu, franču vai vācu valodas zināšanas, izpratne par tiesu sistēmu un administratīvo procesu, labas saskarsmes un komunikācijas spējas, patstāvība lēmumu pieņemšanā, atbildība un iniciatīva.   

Prakses ilgums būs 6–10 mēneši, students strādās nepilnu darba laiku. Galvenie darba pienākumi būs pārskatu sagatavošana par tiesu praksi, par Eiropas Cilvēktiesību tiesas vai Eiropas Savienības Tiesas praksi, nolēmumu projektu sagatavošana un atbilžu projektu sagatavošana uz iesniegumiem.

Atalgojums prakses laikā netiek piedāvāts, taču studenta ieguvums būs prakses iespēja augstākā līmeņa tiesā, pieredze un izpratne par tiesu sistēmu un administratīvo procesu, iespēja papildināt teorētiskās zināšanas un pielietot tās praksē un prakses noslēgumā saņemt atsauksmi, kas būs vērtīgs ieraksts topošā jurista CV un priekšrocība darba tirgū.

Studentu prakses projektu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments aizsāka pagājušajā gadā, kad sešu mēnešu praksē aicināja piecus Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes trešā kursa studentus, kuri tika izraudzīti konkursa kārtībā. Katram studentam bija savs prakses vadītājs – tiesnesis. Vispārīgos tiesneša palīga darba pamatus palīdzēja apgūt tiesneša palīgs Gatis Bārdiņš. Pirmā studentu prakse noslēgusies veiksmīgi. 

Santa Dmitrijeva pēc prakses saņēma piedāvājumu turpināt darbu Administratīvo lietu departamentā par tiesneša palīdzi. Viņa ir gandarīta par to un min vēl vairākus prakses ieguvumus. Pirmkārt, izturot atlases konkursu vairākās kārtās un izpildot apjomīgu testu, lai iegūtu prakses vietu, bija iespēja apliecināt zināšanas administratīvajās tiesībās un administratīvajā procesā un gandarījums par savu zināšanu novērtējumu. Otrkārt, prakse ir noderīga, lai izprastu tiesas darbu, kas, kā norāda Santa, lieti noderētu ikvienam ar jurisprudenci saistītas karjeras veidošanā, īpaši advokatūrā. Treškārt, prakse atsvaidzināja un ievērojami papildināja zināšanas administratīvajās tiesībās un administratīvajā procesā, kas būs noderīgi gan mācībās, gan karjerā un arī dzīvē. Ceturtkārt, praksē var apgūt iemaņas strādāt gan patstāvīgi, gan sadarboties komandā ar citiem kolēģiem. „Un piektkārt, kas man arī šķiet vērtīgi, praksē iepazinos ar interesantiem cilvēkiem un strādāju labā, atsaucīgā un gudrā kolektīvā,” novērtē Santa.

 

Studenta prakes sludinājumu skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211