Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības sapulcē par biedrības priekšsēdētāju nākamajiem diviem gadiem ievēlēts Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senators Jānis Neimanis, kurš biedrību vada kopš tās dibināšanas 2009. gadā.

Biedrības valdē vēl ievēlētas Administratīvās rajona tiesas tiesneses Sandija Audzere un Lauma Paegļkalna.

Biedrības valde saskaņā ar statūtiem tiek vēlēta uz diviem gadiem.

Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrība ir Latvijas administratīvo tiesu tiesnešu organizācija, kas apvieno tiesnešus kopīgam darbam tiesnešu profesionālo interešu un tiesiskas valsts aizsardzībā. Biedrība ir reģistrēta biedrību reģistrā 2009.gadā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211