30. augustā administratīvās justīcijas simtgades noslēguma konferencē “Vērtības un racionalitāte: to robežas sabiedrībā un tiesas spriešanā” Rīgas pilī Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa norādīja, ka konferences vadmotīvs – vērtības – netika izvēlēts nejauši, jo “ir svarīgi runāt ne tikai par tām vērtībām, kuras tiesnesis aizsargā, spriežot tiesu, bet arī par paša tiesneša vērtībām, proti, par tiesneša kā cilvēka vērtību bagāžu”.

Departamenta priekšsēdētāja arī atzīmēja, ka konferences vadmotīvs – vērtības – šajā laikā ir kļuvis vēl aktuālāks un ieguvis pavisam citu nokrāsu, jo Eiropā norisinās karš. Krievijas karš Ukrainā ir karš pret Rietumu pasaules kopējām vērtībām – cilvēka brīvību, pamattiesībām, demokrātiju un tiesisku valsti. Krievijas uzbrukums skaudri atgādina – demokrātiskas tiesiskas valsts pastāvēšana nav pašsaprotama, reiz izcīnīta, tā ik dienas ir jānosargā. “Īpaša vara un atbildība šajā ziņā ir tiesnešiem. Tiesnešu rokās ir visi nepieciešamie instrumenti, lai aizsargātu demokrātiskas tiesiskas valsts pamatprincipus un nepieļautu tiesību ļaunprātīgu izmantošanu demokrātijas graušanai,” norādīja Veronika Krūmiņa, uzsverot visu līmeņu administratīvo tiesu tiesnešu lomu konstitucionālo vērtību aizsardzībā. “Kolēģi, es vēlētos, lai šodienas konferencē jūs saklausītu, ka jūsu darbs ir valstiski nozīmīgs un augstu novērtēts. Jo, pateicoties tieši jums, mūsu valsts konstitucionālās vērtības attiecībās starp cilvēku un valsts pārvaldi tiek iemiesotas dzīvē,” sacīja senatore.

Priekšlasījumu par vērtībām un cilvēka apziņas attīstību konferencē sniedza Integrālās izglītības institūta direktors, teologs un sabiedriskais darbinieks, pirmās Valstiskuma balvas laureāts Juris Rubenis.

Diskusijā par konferences tēmu piedalījās Juris Rubenis, Egils Levits, senatore Jautrīte Briede, Latvijas Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs Dainis Īvāns, filozofs Raivis Bičevskis un zvērināts advokāts Agris Bitāns. Diskusiju vadīja Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības priekšsēdētāja Lauma Paegļkalna.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211 

 

2021. gadā administratīvās tiesas atzīmēja divas jubilejas. Pirms 100 gadiem pieņemts Likums par administratīvām tiesām, kas lika pamatu administratīvajai justīcijai Latvijā, un pirms 20 gadiem pieņemts jauns, moderns Administratīvā procesa likums. Šo divu notikumu atzīmēšanai bija veltīts administratīvās justīcijas simtgades jubilejas gads, kura noslēguma konference notiek 2022. gadā.