Latvijas Republikas Augstākā tiesa sakarā ar reorganizāciju konkursa kārtībā aicina darbā

AUGSTĀKAS TIESAS KANCELEJAS VADĪTĀJU

Pienākumi:

 • lietvedības darba organizācija un modernizācija
 • personāla vadības sistēmas ieviešana
 • vispārējo organizatorisko jautājumu kārtošana

Prasības:

 • augstākā izglītība jurisprudencē vai vadības zinātnēs
 • vismaz 5 gadu darba pieredze
 • spēja uzņemties atbildību, strādājot komandā
 • labas saskarsmes un organizēšanas spējas
 • labas MS Office datorprogrammu zināšanas
 • laba reputācija
 • pašmotivācija un pašiniciatīva
 • izpratne par tieslietu sistēmu un pārmaiņu vadīšanu

AUGSTĀKĀS TIESAS INFORMĀTIKAS NODAĻAS VADĪTĀJU

Pienākumi:

 • Augstākās tiesas datortīklu un IT sistēmu administrēšanas nodrošināšana
 • datorizētas dokumentu aprites programmas ieviešana
 • mājas lapas attīstība
 • personāla mācību organizēšana

Prasības:

 • augstākā izglītība datorzinātnēs (var būt pēdējā kursā studējošie)
 • vismaz 2 gadu darba pieredze specialitātē
 • praktiska pieredze IT projektu realizācijā
 • augsta atbildības sajūta un precizitāte
 • spēja strādāt komandā
 • laba reputācija
 • pašmotivācija un pašiniciatīva
 • izpratne par tieslietu sistēmu un pārmaiņu vadīšanu

Motivācijas vēstuli un CV, adresētu Augstākās tiesas priekšsēdētājam, ievietotu slēgtā konvertā ar norādi „konkursam”, lūdzam līdz 2004. gada 15. decembrim sūtīt uz Latvijas Republikas Augstāko tiesu, Brīvības bulvārī 36, Rīga, LV-1511.

Uzziņas: AT priekšsēdētāja palīdze Anita Kehre, tālrunis 9287367