Ceturtdien, 29.martā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns un Senāta departamentu un tiesu palātu priekšsēdētāji Senāta zālē izteiks viedokli par Tiesu iekārtas likumprojektā ieskicēto reformu attiecībā uz Augstākās tiesas vietu un lomu Latvijas tieslietu sistēmā.

Pasākums sāksies plkst. 14.00 Senāta zālē un tas iekļauts Juristu dienu programmā. Diskusijā laipni aicināti piedalīties gan ieinteresētie tieslietu speciālisti, tiesneši un tiesu darbinieki, gan žurnālisti un jurisprudences studenti. A. Guļāns uzskata, ka diskusijas mērķis ir pievērst praktizējošo juristu un arī plašākas sabiedrības uzmanību ne tikai jautājumam par Augstākās tiesas lomu, bet arī par tiesu iekārtas reformas formu un saturu, tajā skaitā par apelācijas instances uzbūvi un apelācijas procesa būtību.

Gadu gaitā ir pierādījies, ka deviņdesmitajos gados izveidotā tiesu sistēma ir smagnēja, tiesu darba kvalitāte un lietu izskatīšanas termiņi Latvijā ne vienmēr atbilst priekšstatam par tiesisku valsti. Tāpēc Augstākās tiesas priekšsēdētājs aicina domāt par pašreizējās trīspakāpju sistēmas trūkumiem un meklēt vairākus iespējamos risinājuma ceļus.

Piemēram, marta vidū, viesojoties Dānijas Augstākajā tiesā, Latvijas Augstākās tiesas delegācija ar interesi iepazinās ar šajā Skandināvijas valstī nesen uzsākto tiesu reformu, kas gan nostiprina pilnīgu tiesu neatkarību no izpildvaras, gan sekmē tiesas procesa efektivitāti. Turklāt, stāstot par Augstākās tiesas kompetenci, Dānijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs vairākkārt uzsvēra, ka Dānijā pēc būtības ir divpakāpju, nevis trīspakāpju tiesu sistēma.

Lai piedalītos Augstākās tiesas pasākumā 29.martā, caurlaides jāpiesaka pa tālruni 7020396. Pēc diskusijas interesentiem būs iespēja apmeklēt Augstākās tiesas muzeju.

 

Informāciju sagatavoja Anita Kehre, Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja

E-pasts: anita.kehre@at.gov.lv, tālrunis: 7020395, 29287367