E-adrese ir ērts, drošs un aizsargāts elektroniskās saziņas pakalpojums. Ar tā palīdzību iedzīvotāji un juridiskās personas, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv izveidotu kontu jeb pastkastīti, var veikt oficiālu saraksti ar valsts un pašvaldību iestādēm, arī tiesām.

Augstākās tiesas e-adrese: https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000068892

E-adresē īstenota saziņa ir līdzvērtīga "ierakstītas vēstules" sūtījumam.

Piekļuve e-adresei iespējama tikai ar kvalificētiem personas elektroniskās identifikācijas līdzekļiem – eID karti, eParaksts un eParaksts mobile. Ziņojums e-adresē tiek šifrēts, tā saturs redzams tikai nosūtītājam un saņēmējam. Līdz ar to e-adrese nodrošina arī tiesas pakalpojumu pieteikšanai nepieciešamo drošības līmeni.

Gan fiziskās, gan juridiskās personas joprojām var nosūtīt iesniegumus, pieteikumus un citus procesuālos dokumentus uz Augstākās tiesas oficiālo e-pastu, ar pasta starpniecību vai atstāt pastkastītē tiesas vestibilā. Šobrīd, kad klātienes pakalpojumu saņemšana ir ierobežota, e-adrese sniedz vēl vienu iespēju iedzīvotājiem attālināti pieteikties un saņemt pakalpojumus.

Turklāt e-adrese nodrošina drošu komunikāciju atbilstoši ierobežotas pieejamības informācijas statusam, atšķirībā no e-pasta nešifrētas sarakstes. Tādēļ gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, drošāk ir izmantot e-adresi, nevis e-pastu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211