Oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” sadarbībā ar Satversmes tiesu un Augstāko tiesu piedāvā jaunas iespējas darbam ar tiesību aktu vietnē Likumi.lv. Lai iepazīstinātu ar jaunievedumu un tā pienesumu tiesību pieejamībai, aicinām medijus uz preses konferenci 13.martā pulksten 13 Augstākās tiesas telpās (Brīvības bulvārī 36, Rīgā).

Turpmāk vietnē Likumi.lv tiesību akti būs papildināti ar atsaucēm uz Augstākās tiesas jeb Senāta nolēmumiem, kuros tiesas paustās atziņas var būt noderīgas citu lietu izlemšanā un tiesību normu interpretācijā. Pie tiesību aktu pantiem būs atspoguļota arī informācija par Satversmes tiesas spriedumiem.

Preses konferences dalībnieki:

  • Ineta Ziemele, Satversmes tiesas priekšsēdētāja;
  • Ivars Bičkovičs, Augstākās tiesas priekšsēdētājs;
  • Raivis Kronbergs, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs;
  • Daina Ābele, VSIA “Latvijas Vēstnesis” valdes priekšsēdētāja.

Vairāk informāciju skatiet šeit

 

Mediju pārstāvjiem!

Lūgums caurlaides pieteikt Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā – telefons: 28652211, 67020396, e-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv.

Caurlaides saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.