Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnese Aija Branta 3. un 4.jūlijā piedalās Eiropas tiesu sistēmu efektivitātes komisijas (The Council of Europes`s Commission for the Efficiency of Justice - CEPEJ) 23.plenārsēdē Baku, Azerbaidžānā.

CEPEJ sēdē pārstāvji no vairāk nekā 40 valstīm apspriedīs un apstiprinās komisijas 2013.gada darbības pārskatu, kā arī detalizēti analizēs ikgadējo komisijas gatavoto Eiropas tieslietu sistēmu novērtējuma ziņojumu. Pētījums, kas top sadarbībā ar nacionālo valstu institūcijām, informē par situāciju Eiropas valstu tiesu sistēmās, kā arī norāda uz nepilnībām un nepieciešamajām reformām, lai veicinātu tieslietu sistēmas efektivitātes uzlabošanu.

Eiropas tiesu sistēmas efektivitātes komisija apspriedīs arī CEPEJ sadarbību ar citām Eiropas Padomes institūcijām – Eiropas Tiesnešu konsultatīvo padomi, Eiropas Prokuroru konsultatīvo padomi, Eiropas Tiesiskās sadarbības komisiju u.c.

Darba kārtībā arī diskusijas par Eiropas tiesu dienu, ko atzīmē 25.oktobrī, un citi jautājumi.  

Aija Branta ir Latvijas pārstāve Eiropas tiesu sistēmas efektivitātes komisijā, ko 2002.gadā izveidoja Eiropas Padomes Ministru komiteja. Eiropas tiesu sistēmas efektivitātes komisijā pavisam pārstāvētas 47 Eiropas valstis.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211