Augstākās tiesas Plēnums piektdien, 9. februārī par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesi apstiprināja Aivaru Keišu.

Aivars Keišs, līdzšinējais Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka pienākumu izpildītājs, ar Saeimas lēmumu 1. februārī apstiprināts Augstākās tiesas tiesneša amatā. Pozitīvu atzinumu pirms tam deva Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija, pozitīvu atsauksmi – Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētājs Mārtiņš Dudelis.

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā bija vakanta tiesneša amata vieta, un tajā apstiprināja A. Keišu. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns jaunajam tiesnesim pasniedza simbolisko Augstākās tiesas tiesneša āmuru, bet kolēģi izteica gandarījumu, ka viņu rindas papildina cilvēks ar daudzveidīgu dzīves un darba pieredzi.

A. Keišs dzimis 1959.gadā. 1986.gadā absolvējis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Mežtehnikas fakultāti un sācis strādāt par inženieri mežkopi. 1990. – 1994.gadā bijis Baltinavas pagasta padomes priekšsēdētājs. 1994.gadā absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, kur ieguvis jurista kvalifikāciju, un sācis strādāt par Jēkabpils rajona tiesas tiesnesi. 1996.gadā Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē ieguvis tiesību maģistra grādu. Kopš 1997.gada A. Keišs bija Zemgales apgabaltiesas tiesnesis, specializējies civillietu iztiesāšanā. No 2005.gada tiesnesis pildīja arī apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. 2006.gadā A. Keišam piešķirta otrā kvalifikācijas klase.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211