2011.gadā Augstākās tiesas tiesvedībā bija 7908 lietas, kas ir par 468 lietām vairāk kā iepriekšējā gadā. No tām izskatītas 4844 lietas, nepabeigto lietu atlikums gada beigās 3064 lietas - liecina apkopotie statistikas dati.

Kopumā Augstākajā tiesā 2011. gadā saņemtas 4986 lietas – 3013 no tām saņemtas kasācijas instancē – Senātā, bet 1973 tiesu palātās.

No Senātā saņemtajām 45% ir civillietas, 24% krimināllietas un 31% administratīvās lietas. Nedaudz samazinājies Senāta Civillietu un Administratīvo lietu departamentā saņemto lietu skaits, bet Krimināllietu departamentā saņemto lietu skaits palielinājies par 10%.

Savukārt no tiesu palātās saņemtajām civillietas ir 87%, krimināllietas – 13%. Civillietu tiesu palātā saņemto lietu skaits, salīdzinot ar 2010. gadu, palielinājies par 5%, bet Krimināllietu tiesu palātā saņemto lietu skaits samazinājies par 24%.

Senāta Civillietu departamentā 2011. gadā izskatīta 1031 lieta jeb 46% no tiesvedībā esošajām lietām, Senāta Krimināllietu departamentā 725 lietas jeb 93% no tiesvedībā esošajām lietām, bet Senāta Administratīvo lietu departamentā izskatītas 963 lietas, kas ir 78% no tiesvedībā esošajām lietām.

Nepabeigto lietu atlikums, salīdzinot ar 2010. gadu, Senāta Administratīvo lietu departamentā samazinājies, Senāta Krimināllietu departamentā palicis iepriekšējā gada līmenī, bet Senāta Civillietu departamentā nepabeigto lietu atlikums palielinājies par 37% un gada beigās tas bija 1202 lietas.

Apelācijas instancē - tiesu palātās - 2011. gadā izskatītas 2085 lietas. Civillietu tiesu palāta izskatījusi 60% no tās tiesvedībā esošajām lietām - 1827 lietas, kas ir par 313 lietām vairāk kā iepriekšējā gadā. Krimināllietu tiesu palāta izskatījusi 48% no tās tiesvedībā esošajām lietām, tas ir 298 lietas - par 15 lietām mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Nepabeigto lietu atlikums Civillietu tiesu palātā, salīdzinot ar 2010. gadu, ir samazinājies par 8%, un gada beigās neizskatītas bija 1214 lietas. Krimināllietu tiesu palātā gada beigās neizskatītas bija 326 lietas, lietu atlikums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājies par 13%.

Augstākās tiesas plēnums jeb tiesnešu kopsapulce, kurā analizēs 2011. gada darba rezultātus un problēmas, notiks piektdien, 16. martā. Ziņojumus par katras struktūrvienības darbu sniegs to vadītāji - Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Zigmants Gencs, Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe, Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars, Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs Ervīns Kušķis, kā arī Judikatūras nodaļas vadītājs Pāvels Gruziņš un Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa. Kopsavilkumu par Augstākās tiesas darbu 2011. gadā un uzdevumiem 2012. gadā sniegs Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

 

Ar statistiku par tiesu lietu izskatīšanu Augstākajā tiesā 2011. gadā var iepazīties tiesas interneta mājas lapā www.at.gov.lv sadaļā Tiesas informācija/ Statistika. Skatiet šeit

 

 Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211