Valsts prezidents Valdis Zatlers 28. februārī pieņēma Saeimas apstiprinātā Augstākās tiesas tiesneša Kalvja Torgāna zvērestu.

K. Torgāns dzimis 1939.gadā, ir juridisko zinātņu doktors, Latvijas Universitātes Civiltiesisko zinātņu katedras profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis. K. Torgāns ir 178 zinātnisku publikāciju un grāmatu autors, Civillikuma un Civilprocesa likuma komentāru līdzautors un zinātniskais redaktors. Vadījis vairāku grantu un programmu izpildi, šobrīd viņa vadībā tiek ieviesta programma par Latvijas privāttiesību piemērošanu un pilnveidošanu Eiropas Savienības ietvaros.

Pirmdien, 3. martā notiks Augstākās tiesas plēnums, kas lems par Kalvja Torgāna un Rudītes Vīdušas iecelšanu konkrēta Senāta departamenta sastāvā. Par Augstākās tiesas tiesnešiem bez pilnvaru termiņa ierobežojuma Saeima Kalvi Torgānu un Rudīti Vīdušu apstiprināja 14. februārī. R. Vīdušai tiesneša zvērests nebija jānodod, jo viņa jau zvērējusi, pirmo reizi stājoties tiesneša amatā. R. Vīduša strādājusi par tiesnesi Administratīvajā rajona tiesā un Administratīvajā apgabaltiesā, kopš 2007.gada 1.februāra ir Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora pienākumu izpildītāja.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211