Augstākās tiesas mājaslapā publiskots aktualizēts Senāta tiesu prakses apkopojums par administratīvajām tiesām pakļautajiem jautājumiem.

Apkopojums, kurā strukturēti apkopotas Senāta atziņas par administratīvajām tiesām pakļautajiem jautājumiem, veidots uz iepriekšējā šāda Senāta prakses apkopojuma pamata. Apkopojums, kurā bija apkopota tiesu prakse par 2017. un 2018.gadā skatītajām lietām,  papildināts ar atziņām no Senāta nolēmumiem, kas stājušies spēkā laikā no 2019.gada janvāra līdz 2019.gada jūnijam. Aktualizētajā apkopojumā šobrīd iekļautas atziņas no 143 nolēmumiem.

Apkopojumā atziņas ir sistematizētas pēc diviem kritērijiem – gan pēc administratīvo tiesību teorijas jautājumiem, gan pēc tiesību nozares jeb jautājumu būtības. Taču apkopojuma sagatavotāji norāda, ka apkopojumā paustās atziņas ir aplūkojamas kopsakarā ar attiecīgo tiesas nolēmumu. Apkopojuma mērķis nav radīt jaunas tiesu prakses ievirzes vai sniegt līdzšinējās tiesu prakses novērtējumu.

Apkopojums primāri domāts tiesnešiem. Tā mērķis ir nodrošināt vienveidīgu tiesu praksi.

Apkopojumu sagatavoja Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļas konsultants Kaspars Kukmilks, sadarbojoties ar nodaļas vadītāju Anitu Zikmani un Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju Veroniku Krūmiņu.

Senāta prakses apkopojumu par administratīvajām tiesām pakļautajiem jautājumiem  skatiet Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Administratīvās tiesības

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211