18.februārī tieslietu ministre Solvita Āboltiņa ilggadējam tiesnesim un kancelejas priekšniekam Alfonam Cīrulim pasniedza Zelta spalvu un Tieslietu ministrijas atzinības rakstu par mūža ieguldījumu tiesneša darbā un tiesu sistēmas stiprināšanā. Augstākās tiesas apbalvojumu pasniedza priekšsēdētājs Andris Guļāns.

A.Cīrulis 42 mūža gadus veltījis tiesneša darbam – sākotnēji Smiltenes rajona tautas tiesā, bet no 1955.gada līdz 1990.gadam – Augstākajā tiesā. Līdz ar Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atjaunošanu, četrus gadus A.Cīrulis bijis vadošais konsultants un juridiskās kvalifikācijas daļas vadītājs LR Tieslietu ministrijā.

1994.gadā A. Cīrulis atgriezies darbā Augstākajā tiesā. Laikā, kad sākās Tiesu sistēmas sakārtošana atbilstoši demokrātiskas valsts pamatprincipiem un Augstākā tiesa atguva vēsturiskās Tiesu pils telpas, A.Cīrulis uzsāka veidot un organizēja Kancelejas darbu, nodrošinot sistēmu lietu reģistrēšanā un apritē. No 1995.- 2005.gadam A.Cīrulis vadīja kancelejas darbu.

Līdztekus tiešajiem darba pienākumiem A.Cīrulis veicis statistikas apkopošanu par tiesas darbu un notiesātajām personām valstī. Ņemot vērā A.Cīruļa praktiskā darba pieredzi krimināllietu izskatīšanā, lietas sistematizētas pa lietu kategorijām un izstrādātas tēzes publikācijām. No 1996.gada sadarbībā ar Latvijas Tiesnešu Mācību centru A.Cīrulis piedalījies Senāta Civillietu departamenta un Krimināllietu departamenta lēmumu un spriedumu krājumu izdošanā.

Saviem kolēģiem Augstākajā tiesā Alfons Cīrulis pazīstams kā enerģisks, punktuāls, vispusīgi zinošs jurists ar ļoti lielu praktiskā darba pieredzi. Autoritāti ieguvis ar lietišķumu, principialitāti un precizitāti.

No 1995.gada līdz šī gada februārim, sasniedzot jau 80 gadu slieksni, A.Cīrulis turpināja pildīt sev uzticētos Kancelejas priekšnieka pienākumus.

1998.gadā, Senāta 80-ajā gadskārtā Alfonam Cīrulim piešķirts Augstākās tiesas Atzinības raksts.