Pirmdien, 24. oktobrī Augstākās tiesas plēnums apstiprināja nu jau bijušo Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Andu Briedi Civillietu tiesu palātas tiesneses amatā.

Saeima, 68 deputātiem balsojot „par”, nevienam „pret”, un vienam atturoties, Andu Briedi par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprināja jau 6. oktobrī.

Kopā ar palātas priekšsēdētāju tagad Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā strādās desmit tiesneši.

A. Briede dzimusi 1963. gadā, studējusi Latvijas Valsts universitātes Juridiskajā fakultātē, kuru pabeigusi 1989. gadā kā tiesību zinātņu speciāliste. 2001. gadā ar zinātnisko darbu civiltiesībās „Pirmpirkuma un izpirkuma tiesības” pabeigusi LU Juridiskās fakultātes maģistrantūru, iegūstot sociālo zinātņu maģistra grādu.

Darba gaitas A.Briede uzsākusi 1981. gadā Rīgas Latgales priekšpilsētas tiesā, kur līdz 1992. gadam strādājusi par tiesas sēžu sekretāri. No 1992. gada bijusi Rīgas Ziemeļu rajona tiesas tiesnese.

1995. gadā apstiprināta par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi, kur skatījusi gan civillietas, kas piekritīgas apgabaltiesai kā pirmās instances tiesai, gan apelācijas instances civillietas. A. Briede galvenokārt specializējusies lietās, kas izriet no ģimenes tiesiskajām attiecībām, mantojuma un īpašuma tiesībām, darba tiesiskajām attiecībām un saistību tiesībām.

2001. gadā A.Briedei piešķirta tiesneša otrā kvalifikācijas klase. Kopš 1993. gada ir Latvijas Tiesnešu biedrības biedre.