Augstākās tiesas plēnums ceturtdien, 2006. gada 28.decembrī apstiprināja Anitu Čerņavsku par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesi.

14. decembrī tiesneses kandidatūru atbalstīja Saeimas Juridiskā komisija un 21. decembrī Saeima. Pozitīvu atzinumu pirms tam deva arī Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija.

A. Čerņavska dzimusi 1963. gadā. Tiesnese studējusi Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, kuru pabeigusi 1988. gadā kā tiesību zinātņu speciāliste.

Darba gaitas uzsākusi 1981. gadā Rīgas pilsētas Maskavas rajona tiesā kā tiesas sēžu sekretāre, pēc tam strādājusi dažādos privātos un valsts uzņēmumos par juristi. No 1993. gada līdz 1996. gadam tiesneša pienākumus pildījusi Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā.
1996. gadā A. Čerņavska apstiprināta par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi, kur skatījusi gan civillietas, kas piekritīgas apgabaltiesai kā pirmās instances tiesai, gan apelācijas instances civillietas.

2001. gadā tiesnesei piešķirta otrā kvalifikācijas klase. Kopš 1994. gada ir Latvijas Tiesnešu biedrības biedre.

A. Čerņavska ir apmeklējusi Augstākās tiesas un Tiesu administrācijas rīkotos seminārus apgabaltiesu Civillietu tiesas kolēģijas tiesnešiem. Tiesnese ir lasījusi lekcijas Tiesnešu mācību centrā.

Pozitīvu atsauksmi par A. Čerņavsku devis Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Mārtiņš Dudelis. Viņš norāda, ka A. Čerņavska savus darba pienākumus veic sekmīgi, ar prasmi un nepieciešamo atbildību, īpaši atzīmējot, ka tiesnese ar īpašu rūpību attiecas pret procesuālo tiesību normām, turklāt viņas gatavotie tiesas nolēmumi ir motivēti un pārliecinoši.

Atbilstoši likumam "Par tiesu varu", Augstākās tiesas priekšsēdētājs pēc pozitīva Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinuma saņemšanas lūdz Saeimu apstiprināt tiesnesi amatā. Pēc tam Plēnums lemj par tiesneša apstiprināšanu kādā no Augstākās tiesas struktūrvienībām.