15. maijā Augstāko tiesu apmeklēja ANO neatkarīgais eksperts par valstu ārējā parāda un citu attiecīgu starptautisku finanšu saistību ietekmi uz spēju pilnvērtīgi izmantot visas cilvēktiesības Dr. Cefas Lumina (Cephas Lumina), lai izjautātu par Augstākās tiesas lomu un iespējām cilvēktiesību nodrošināšanā finanšu krīzes un ekonomikas stabilizācijas laikā. Ar ekspertu tikās Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa un senatore Dace Mita.

ANO ekspertu interesēja Augstākajā tiesā skatītās lietas saistībā ar cilvēktiesību ievērošanu finanšu krīzes laikā un nodrošinot starptautisko finanšu saistību izpildīšanu, kā arī informācija par valsts tēriņu samazinājuma ietekmi uz Augstākās tiesas darba nodrošināšanu.

Augstākās tiesas pārstāvji norādīja, ka budžeta samazinājums tiesnešu neatkarību un taisnīgas tiesas spriešanu nevar ietekmēt, taču otru Augstākās tiesas pamatfunkciju – judikatūras veidošanu un tiesu prakses apkopošanu – tiesa veikusi samazinātā apjomā. Tāpat tika norādīts uz nepietiekamu finansējumu jaunizveidotajai tiesu sistēmas institūcijai – Tieslietu padomei.

ANO eksperta jautājumi bija arī saistībā ar Satversmes tiesā skatītajām lietām tiesnešu algu jautājumā un par neatkarīgo iestāžu budžeta pieprasījumu izskatīšanas kārtību.

ANO neatkarīgais eksperts Cefas Lumina no 14. līdz 18. maijam vizītē Latvijā izvērtē ārējā parāda sloga un globālās ekonomiskās lejupslīdes ietekmi uz cilvēktiesību ievērošanu un attīstību Latvijā. Par vizītes rezultātiem atskaite tiks sniegta gaidāmajā sanāksmē ANO Cilvēktiesību padomē.

Lumina tiekas ar valsts amatpersonām un starptautiskajām un reģionālajām organizācijām, tostarp finanšu institūcijām. Eksperts konsultējas arī ar sabiedrības pārstāvjiem un akadēmiķiem.

ANO Cilvēktiesību padome Dr. Cefas Luminu Neatkarīgā eksperta amatā apstiprināja 2008. gadā. Luminam ir vairāk nekā 24 gadus ilga profesionālā pieredze jurista darbā, kā arī pētnieciskā darba un pasniedzēja darba pieredze vairākās valstīs.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211