Tieslietu padome uzdevusi Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Sandrai Krūmiņai ar 15.martu pildīt Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumus tiesneša vakances laikā.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs Tieslietu padomes sēdē norādīja, ka, ņemot vērā uzsākto Augstākās tiesas reorganizāciju, nav iespējams tiesnesi uz Augstāko tiesu aicināt pastāvīgā darbā, jo Civillietu tiesu palāta tiks likvidēta 2016.gada 31.decembrī. Tādēļ Augstākā tiesa izmanto likumā „Par tiesu varu” paredzēto iespēju tiesu palātas tiesneša vakanci uz laiku – ne ilgāku par diviem gadiem – uzdot aizstāt apgabaltiesas tiesnesei.

Sandra Krūmiņa divus gadus no 2012.gada 15.marta jau pildīja Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneses pienākumus.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211