Tieslietu padome uzdevusi Zemgales apgabaltiesas tiesnesim Vilim Donānam pildīt Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumus tiesneša vakances laikā, un 8. februārī tiesnesis atsāk savu pienākumu pildīšanu Augstākajā tiesā

Vilis Donāns divus gadus – no 2011. līdz 2013. gadam – jau pildīja Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesneša pienākumus.

Kā norāda Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs Ervīns Kušķis – sakarā ar saņemto lietu daudzumu un darba apjomu, palātas 7 tiesneši strādā paaugstinātas slodzes apstākļos un ir nepieciešams pieņemt tiesnesi palātas tiesneša vakances laikā.

Pozitīvu atzinumu uzlikt V.Donānam pildīt Augstākās tiesas tiesneša pienākumus devusi Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 79. panta otro daļu tiesu palātas tiesnesi vakances vai pagaidu prombūtnes gadījumā Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma un pozitīva Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinuma saņemšanas var uz laiku – ne ilgāku par diviem gadiem – uzdot aizstāt Augstākās tiesas Goda tiesnesim vai apgabaltiesas tiesnesim.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211