Tieslietu padome uzdevusi Rīgas apgabaltiesas tiesnesim Aivaram Uminskim ar 19.februāri pildīt Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumus.

Pozitīvu atzinumu tam, ka A.Uminskis pildītu Augstākās tiesas tiesneša pienākumus, devusi Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs Tieslietu padomes sēdē norādīja, ka, ņemot vērā likumdevēja uzsākto Augstākās tiesas reorganizāciju, nav iespējams tiesnesi uz Augstāko tiesu aicināt pastāvīgā darbā, jo Krimināllietu tiesu palāta tiks likvidēta 2014.gada beigās. Tādēļ Augstākā tiesa izmanto likumā „Par tiesu varu” paredzēto iespēju tiesu palātas tiesneša vakanci uz laiku – ne ilgāku par diviem gadiem – uzdot aizstāt apgabaltiesas tiesnesim.

Aivars Uminskis jau divus gadus – no 2011.gada līdz 2013.gadam – jau pildīja Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesneša pienākumus.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211