Finanšu un kapitāla tirgus sektora uzraudzībai ir vitāla nozīme finanšu sistēmas un ekonomiskas attīstībā. Finanšu un kapitāla tirgus stabilitāti, konkurētspēju un attīstību veicina Finanšu un kapitāla tirgus komisija, kas regulē un pārrauga Latvijas banku, krājaizdevu sabiedrību, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas starpnieku, finanšu instrumentu tirgus dalībnieku, privāto pensiju fondu, maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu darbību. Ņemot vērā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas būtisko nozīmi finanšu un kapitāla tirgus stabilitātes veicināšanā, Augstākā tiesa ir apkopojusi savu tiesu praksi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lietās. 

Apkopojumā ietverti nozīmīgākie Augstākās tiesas nolēmumi laikā no 2006.gada līdz 2018.gada septembrim.

Apkopojumā īpaši aplūkoti tādi jautājumi kā atbildība un sankciju piemērošana, uzraudzības iestāžu sadarbība ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Komisijas kompetence un ierobežojumi pārsūdzēt Komisijas lēmumus administratīvajā tiesā.

Tiesu prakses apkopojumu sagatavoja Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas padomnieks Mag.iur. Aleksandrs Potaičuks.

Tiesu prakses apkopojums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lietās 2006– 2018 pieejams Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Administratīvās tiesības

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211