Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa sagatavojusi Eiropas Savienības Tiesas judikatūras atziņu apkopojumu pārrobežu maksātnespējas tiesību jomā.

Apkopojumā sniegts ieskats Eiropas Savienības Tiesas atziņās par nozīmīgākajiem Padomes 2000.gada 29.maija Regulas (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām jautājumiem: regulas darbības joma, tiesu jurisdikcija, piemērojamās tiesību normas, nolēmumu atzīšana, sekundārās maksātnespējas procedūras.

Judikatūras atziņas sistematizējis Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas padomnieks Dr. iur. Reinis Markvarts.

Kopš 2004.gada 1.maija attiecībā uz pārrobežu maksātnespējas procesu Latvijā ir piemērojams Eiropas Savienības regulējums maksātnespējas tiesību jomā, tajā skaitā Padomes 2000.gada 29.maija Regula (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām. Maksātnespējas procedūrām, kas uzsāktas pēc 2017.gada 26.jūnija, ir piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes 2015.gada 20.maija Regula (ES) Nr.2015/848.

Šajā Eiropas Savienības tiesas judikatūras apkopojumā sniegs ieskats Eiropas Savienības Tiesas atziņās par nozīmīgākajiem Regulas Nr.1346/2000 jautājumiem. Par Regulas Nr.2015/848 normu piemērošanu Eiropas Savienības Tiesa līdz šim vēl nav lēmusi.

Apkopojumu “Eiropas Savienības Tiesas judikatūra. Regulas par maksātnespējas procedūrām piemērošana”skatiet Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Civiltiesības

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211