Augstākās tiesas mājaslapā publicēts Senāta atziņu apkopojums no nolēmumiem lietās par atlīdzinājumu, kas pieprasīts no Ārstniecības riska fonda, kā arī citos jautājumos par Pacientu tiesību likuma piemērošanu.

Apkopojumā ir iekļauti nozīmīgākie Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumi laikā no 2015.gada līdz 2021.gada jūlijam.

Apkopojums sagatavots kā divu tiesību aktu – Pacientu tiesību likuma un Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumu Nr.1268 „Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi” – normu komentāri, un Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumos atrodamās atziņas ir sakārtotas pēc attiecīgajām tiesību normām.

Apkopojums sagatavots nolūkā veicināt vienveidīgu praksi.

Apkopojumu sagatavoja Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļa sadarbībā ar Senāta Administratīvo lietu departamentu.

 

Apkopojums “Par atlīdzību no ārstniecības riska fonda. Senāta judikatūras atziņas 2015.gads - 2021.gada jūlijspieejams Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Tiesu prakse/ Tiesu prakses apkopojumi/ Administratīvās tiesības

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211