Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa apkopojusi Civillietu departamenta praksi morālā kaitējuma apmēra noteikšanā saistībā ar prasītājam nodarīto tiesību aizskārumu, miesas bojājumiem vai tuvinieka bojāeju.

Tiesu prakse apkopojumā sistematizēta hronoloģiski pēc jaunākā nolēmuma pieņemšanas datuma. Apkopojumā iekļautas lietas, kuras kasācijas tiesvedībā saņemtas Augstākās tiesas Civillietu departamentā. Apkopojums papildināts ar informatīvu tabulu, kurā norādīts tiesas noteiktais morālā kaitējuma atlīdzības apmērs konkrētajās civillietās, ņemot vērā dažādus atlīdzības apmēru ietekmējošus faktorus.

Tiesu prakses apkopojumu sagatavoja Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas padomnieks Reinis Markvarts.

Apkopojums pieejams Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Civiltiesības.

 

Informāciju sagatavoha

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

T.67020396, baiba.kataja@at.gov.lv