Lai nodrošinātu kvalitatīvu apmeklētāju pieņemšanu un apkalpošanu Augstākajā tiesā, turpmāk apmeklētāju pieņemšanas laiks Dokumentu pārvaldības nodaļā un Augstākās tiesas Kancelejā būs tāds pats kā tiesas darba laiks.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās plkst.8.30–12.00 un 12.30–18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst.8.30–12.00 un 12.30–17.00, piektdienās plkst.8.30–12.00 un 12.30–16.00. Pirmssvētku dienās tiesa strādā un apmeklētāji tiek pieņemti līdz plkst.15.00.

Lai iepazītos ar lietas materiāliem, lietas dalībniekiem iepriekš jāpiesakās Augstākās tiesas Kancelejā. Departamentu sekretariātā Civillietu departamentam tālrunis 67020364, Krimināllietu departamentam 67020370, Administratīvo lietu departamentam 67020339, Civillietu tiesu palātas sekretariātam 67020347, Krimināllietu tiesu palātas sekretariātam 67020316.

Iepazīties ar lietu materiāliem apmeklētāji var katru darba dienu līdz plkst.15.00.

Apmeklētāju ērtībai tiesas vestibilā atrodas arī pastkastīte, kurā persona var atstāt iesniegumu, informācijas pieprasījumu vai pieteikumu Augstākajai tiesai.

Noteikts apmeklētāju pieņemšanas laiks ir tikai Dokumentu pārvaldības nodaļā un Augstākās tiesas Kancelejā. Augstākās tiesas priekšsēdētājs, tiesneši un tiesnešu palīgi apmeklētājus nepieņem.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211