Pēc Augstākās tiesas priekšlikuma Tieslietu padome apstiprināja jaunu senatora amata kandidātu atlases kārtību. Mērķis ir nodrošināt, ka par senatoriem kļūst labākie un pieredzējušākie Latvijas juristi, kuri ne vien atbilst tiesneša amata vispārējam standartam, bet ir snieguši arī nozīmīgu ieguldījumu jurisprudences attīstībā, kuriem ir profesionālā autoritāte juridiskajā sabiedrībā un kuri ar to spēs dot pienesumu kasācijas instances tiesas augsto standartu noturēšanai un attīstībai.

Lai dotu salīdzināmas iespējas uz senatora amatu kandidēt gan tiesnešiem, gan likumā noteikto citu jomu juristiem, ir mainīti senatoru atlases kritēriji, vērtējamie materiāli un kritēriji to vērtēšanai.

Jaunajā kārtībā ņemti vērā arī likuma “Par tiesu varu” 29.septembra grozījumi par Satversmes tiesas un pārnacionālo tiesu bijušo tiesnešu tiesībām pretendēt uz Augstākās tiesas senatora vakanci pirms atklāta konkursa izsludināšanas.

Tieslietu padome lēmumu pieņēma 13.novembra sēdē. Informāciju par visiem pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211