Augstākās tiesas (AT) plēnuma sēdē vienbalsīgi balsojot tika apstiprināti pirmie Administratīvā departamenta senatori – Edīte Vernuša un Valerijans Jonikāns. E.Vernuša un V.Jonikāns, kas līdz šim bija Civillietu tiesu palātas tiesneši, jauno darbu sāks jau 5. janvārī, lai sagatavotos lietām, kuras būs jāskata pēc Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās 1. februārī. Savukārt, senatorus Ilgaru Zigfrīdu Šepteri un Ojāru Druku-Jaunzemi Plēnums apstiprināja Civillietu departamenta sastāvā.

Kā jau tika ziņots iepriekš AT tiesu palātu tiesnešu un Senāta tiesnešu kopsapulcē šodien tika izskatīti četri jautājumi. Tika izdarīti grozījumi Augstākās tiesas plēnuma reglamentā. Tie saistīti ar izmaiņām likumā “Par tiesu varu” un Satversmes tiesas likumā. Plēnums vairs nav tiesīgs pieņemt tiesām saistošus izskaidrojumus par likumu piemērošanu, bet gan tikai apspriest aktuālus tiesību normu interpretācijas jautājumus. Tāpat plēnums vairs nav tiesīgs iesniegt pieteikumus Satversmes tiesā, šādas tiesības tagad ir visu līmeņu tiesām. Par AT Plēnuma sekretāri atkārtoti tika ievēlēta senatore Valda Eilande.

Plēnuma sēdi vadīja AT priekšsēdētājs Andris Guļāns. Plēnumā piedalījās ģenerālprokurors Jānis Maizītis.

 

Autors: Baiba Dārzniece, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze - sabiedrisko attiecību konsultante, tālrunis: 7020395

E-pasts: baiba.darzniece@at.gov.lv