7. jūnijā Augstākajā tiesā pieredzes apmaiņas vizītē ieradās dažādu specializāciju tiesneši un prokurori no deviņām Eiropas Savienības (ES) valstīm – Austrijas, Itālijas, Portugāles, Polijas, Rumānijas, Spānijas, Vācijas, Francijas un Slovākijas.

Šādu vizīti nodrošina Latvijas Tiesnešu mācību centrs ar Eiropas Savienības atbalstu EJTN (European Judicial Training Network Short-term Exchange Programme) apmaiņas programmas ietvaros. Projektā tiek organizētas pieredzes apmaiņas vizītes valsts pārvaldes un tiesībaizsardzības iestādēs, kā arī tiesās. Mērķis ir veicināt savstarpēju juridisko prakšu atzīšanu, lai veidotu vienotu Eiropas tiesību telpu.

Šīs programmas ietvaros vizīte tika organizēta arī Latvijas Republikas Augstākajā tiesā. Viesi tikās ar Civillietu departamenta zinātniski analītisko padomnieku Rihardu Gulbi, Administratīvo lietu departamenta senatori Ievu Višķeri un Krimināllietu departamenta zinātniski analītisko padomnieci Noru Magoni. Ārvalstu kolēģi tika iepazīstināti ar Augstākās tiesas, tās departamentu un nodaļu struktūru un darbu, tiesas darba rādītājiem, tiesnešu noslodzi, kā arī ar tiesu informācijas sistēmu un Augstākās tiesas judikatūras datubāzes nozīmīgumu juristu ikdienas darbā. Notika pieredzes un viedokļu apmaiņa tādos jautājumos kā e-lietas ieviešana, valstu tiesību aktu datu bāžu pieejamība, lietu sadales kārtība, Augstākās tiesas un zemāko instanču tiesu sadarbība. Tā kā tikšanās laikā tika pārstāvēti visi departamenti, tad sniegtā informācija bija visaptveroša, ko kolēģi uzskatīja par īpaši noderīgu pieredzi.

Viesi guva ieskatu arī tiesu sistēmas un Augstākās tiesas vēsturē, apmeklējot tās muzeju, Lielo tiesas sēžu zāli, vēsturisko Senāta zāli, kā arī skulptūru „Taisnība”.

 

Informāciju sagatavoja:
Iveta Jaudzema, Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste
Tālrunis 67020396, e-pasts iveta.jaudzema@at.gov.lv