Ar filmas “Senatori” pirmizrādi rīt, 19.decembrī, Augstākā tiesa atzīmēs Latvijas Senāta 99.jubileju un iesāks Senāta simtgades gadu.

Filma stāsta par trīsdesmit Latvijas senatoriem, kas likuši pamatus Latvijas tiesu sistēmai un pildījuši augstākās tiesu instances – kasācijas tiesas – tiesneša pienākumus Latvijas brīvvalsts pirmajā posmā no 1918. līdz 1940.gadam.

Tas ir stāsts par spēcīgiem juristiem un daudzpusīgām personībām, kas ar savām zināšanām un darbu veidojuši Latvijas valsti un palikuši tai uzticīgi arī pēc neatkarības zaudēšanas, gan mirstot izsūtījumā, gan gadu desmitus trimdā strādājot Latvijas labā.

Senāta simtgadei veltīta arī izstāde, kas rīt tiks atklāta Augstākās tiesas telpās.

Gan filmas, gan izstādes veidošanā piedalījušies Latvijas Senāta senatoru un viņu dzimtu pēcteči, un viņi aicināti būt klāt rītdienas pasākumos. Tāpat arī to pašvaldību pārstāvji, no kurienes nākuši pirmie senatori. Augstākā tiesa Senāta simtgades gadā iecerējusi šo filmu parādīt vairākās vietās Latvijā, kas bijušas nozīmīgas senatoru dzīvēs.

Tāpat uz filmas pirmizrādi aicināti Tieslietu padomes locekļi, Satversmes tiesas tiesneši un apgabaltiesu priekšsēdētāji, tiesībzinātnieki, bijušie Augstākās tiesas tiesneši un, protams, Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki.

Latvijas Senāts bija kasācijas instance Latvijas tiesu sistēmā no 1918.gada līdz 1940.gadam, kad padomju vara to likvidēja. Latvijas Senāta simtgade tiks atzīmēta 2018.gada 19.decembrī.

Augstākā tiesa ir Latvijas Senāta darba un tradīciju turpinātāja. Atjaunotās Latvijas Republikas Augstākajā tiesā tika atjaunots arī Senāts, un Senāta nosaukums kasācijas instancei bija no 1995.gada līdz 2013.gadam. Kopš 2014.gada ar grozījumiem likumā “Par tiesu varu” Senāta vārds no kasācijas instances nosaukuma ir dzēsts, kasācijas instance ir Augstākās tiesas trīs departamenti.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211