Studentu vizītes Augstākajā tiesā ir tradicionālas, taču parasti tie ir jurisprudences studenti. 10.decembrī Augstākajā tiesā viesojās Latvijas Universitātes komunikācijas studiju 3. kursa studenti, kas apgūst pētnieciskās žurnālistikas kursu.

Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa studentiem sniedza ieskatu Latvijas tiesu un tiesību sistēmā, Augstākās tiesas darbā, kā arī analizēja administratīvās lietas, kas saistītas ar informācijas pieejamību valsts un pašvaldību iestādēs.

Topošajiem žurnālistiem bija iespēja iepazīties arī ar Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas darbu, plašāk akcentējot tiesas sadarbību ar medijiem. Par savu darba ikdienu pastāstīja preses sekretāre Baiba Kataja. Sarunai pievienojās arī ziņu aģentūras Leta tiesu reportieris Jānis Skruzis, pastāstot savu pieredzi tiesu lietu atspoguļošanā.

Sabiedrības tiesiskā izglītošana ir viena no Augstākās tiesas darbības stratēģiskajām prioritātēm, un sadarbība ar studentiem ir viens no veidiem, kā to realizēt. Jau piecus gadus Augstākā tiesa organizē Pirmkursnieku dienas, kuru ietvaros uz tikšanos ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju aicina jurisprudences studiju pirmo kursu studentus. Augstākā tiesa ir atvērta sadarbībai arī ar citu jomu studentiem un atzinīgi vērtē žurnālistikas studentu interesi par tiesu darbu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211