Ar videokonferences un skaņu ierakstu iekārtu prezentāciju Augstākās tiesas zālē 28. jūnijā noslēdzās viens no posmiem Latvijas un Šveices sadarbības projektā "Tiesu modernizācija Latvijā", ko īsteno Tiesu administrācija sadarbībā ar Augstāko tiesu un Ieslodzījumu vietu pārvaldi, izmantojot Šveices Konfederācijas padomes piešķirto finansējumu.

Projekta ietvaros ar videokonferences iekārtām aprīkotas 47 Latvijas tiesas un 12 ieslodzījuma vietas – kopumā 312 zāles. Augstākajā tiesā videokonferenci tiesas procesa gaitā varēs organizēt divās tiesas zālēs – Senāta zālē un Krimināllietu tiesu palātas zālē.

Videokonferenci tiesas varēs izmantot gadījumos, kad lietas dalībnieks nespēj ierasties tiesā, piemēram, atrodoties ārstniecības iestādē, mājas arestā, citā pilsētā vai valstī. Tas saīsinās laiku un resursus, lai apsūdzēto nogādātu tiesas zālē, uzlabos sabiedrības drošību, kā arī tiesu pieejamību.

Projekta posma noslēguma pasākumā uzņēmums „Lattelecom”, kas aprīkoja Latvijas tiesu sēžu zāles ar videokonferences un skaņu ierakstu iekārtām, demonstrēja to darbību, saslēdzoties videokonferencē ar Nīderlandes Tiesu administrāciju un Rīgas Centrālcietumu.

Tā kā pasākums notika tiesas zālē, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs to nosacīti salīdzināja ar tiesas sprieduma pasludināšanu, taču, atšķirībā no tiesu lietām, šajā projektā neviena puse nav zaudētāja, ir tikai ieguvēji. Latvijas tiesneši sen ar skaudību bija salīdzinājuši savu kolēģu darbu citās valstīs, kur modernās tehnoloģijas jau ir ikdiena, tagad arī Latvijas tiesas līdzināsies mūsdienīgām Eiropas tiesām. Pašu spēkiem tas nebūtu bijis iespējams, tādēļ Augstākās tiesas priekšsēdētājs pateicās Šveices Konfederācijai, kas Latvijas tiesām sagādājusi dāsnu un ļoti vajadzīgu dāvanu. „Taču šī dāvana ir kā skaists limuzīns, ko mums jāiemācās vadīt – lai vērtīgais tehniskais aprīkojums sniegtu to, ko no tā gaidām, nepieciešami gan grozījumi procesuālajos likumos, gan tiesnešiem un tiesu darbiniekiem jāmācās izmantot šo tehniku,” norādīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

To, ka tiesu procesu efektivizācija, izmantojot ne tikai procesuālās, bet arī tehnoloģiskās iespējas, ir Tieslietu ministrijas darbības prioritāte, apliecināja ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis. Projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” kopējās izmaksas ir 9 411 765 Šveices franku jeb aptuveni 4,4 miljoni latu, no kuriem 85% sedz Šveices Konfederācijas padome, bet 15% ir Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums.

Savukārt Šveices pārstāvniecības Latvijā pilnvarotais lietvedis Beat Bürgi norādīja, ka Latvijas tiesu modernizācijas projekts saņēmis aptuveni 13% no visiem Šveices Konferederācija piešķīrumiem Latvijai. Tas, kā uzsvēra vēstniecības pārstāvis, liecina, cik lielu nozīmi tieslietu sistēmas modernizācijai un līdz ar to efektivizācijai velta gan Šveice, gan arī pati Latvija. Turklāt šis bijis pirmais Šveices Konferederācijas parakstītais projekts Latvijā un pirmais tiesu modernizācijas projekts Baltijā. Šveices pilnvarotais pārstāvis izteica gandarījumu, ka viens no projekta posmiem – tiesas zāļu un ieslodzījuma iestāžu aprīkošana ar videokonferenču un skaņu ierakstu iekārtām – ir sekmīgi noslēdzies.

Atzinīgu vērtējumu projektam pauda arī Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks Visvaldis Puķīte un SIA „Lattelecom” galvenais izpilddirektors Juris Gulbis.

Pasākumā piedalījās Tieslietu padomes locekļi, tiesu pārstāvji, Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas, Valsts probācijas dienesta un citu institūciju pārstāvji.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211