Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 izplatības ierobežošanai Augstākās tiesas darbība pamatā tiek organizēta attālināti, taču tiesas pakalpojumu pieejamība nav samazināta – arī ārkārtējās situācijas apstākļos Augstākā tiesa pilnībā nodrošina savu funkciju izpildi.

Pieteikumus un citus dokumentus Augstākajai tiesai var iesniegt pa pastu, elektroniski ar drošu elektronisko parakstu vai atstāt pastkastītē tiesas vestibilā.

Saziņu ar personām Augstākā tiesa veic, izmantojot attālinātās saziņas iespējas (tālrunis, e-risinājumi, pasta pakalpojumi). Lietu dalībnieku savu lietu var skatīt portālā manas.tiesas.lv. Izņēmuma gadījumā, ja lietas dalībniekam ar lietu iespējams iepazīties tikai klātienē, tiek rasts risinājums, lai dalībniekus pieņemtu klātienē, ievērojot piesardzības pasākumus. Iepriekš ar Kanceleju jāsaskaņo apmeklējuma laiks un jāievēro normatīvajos aktos noteiktās epidemioloģiskas drošības prasības (temperatūras mērīšana, distancēšanās, mutes un deguna aizsegu lietošana u.c.).

Tiesu lietas pamatā tiek skatītas rakstveidā vai attālināti. Ja tas nav iespējams un tiek organizēta tiesas sēde, jāievēro normatīvajos aktos noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības (mutes un deguna aizsegi, distance starp personām tiesas zālē un ārpus zāles, ievērots noteiktais maksimālais personu skaits telpā; nodrošināts pārtraukums ik pēc 2 stundām, izvēdinot tiesas zāli un telpā dezinficējot virsmas).

Ārkārtējās situācijas laikā Augstākā tiesa nerīko klātienes publiskus pasākumus, mācības, ekskursijas utt. Arī starpinstitucionālas sanāksmes Augstākā tiesa neorganizē klātienē un piedalās šādās sanāksmēs attālināti.

Tiesas darbinieki ārkārtējās situācijas laikā, ja darba specifika to ļauj, strādā attālināti. Ērtākais saziņas veids ar Augstākās tiesas darbiniekiem ir e-pastā.

 

Augstākās tiesas darbs ārkārtējās situācijas laikā tiek organizēts atbilstoši:

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211