Oficiālās vizītes ietvaros Augstāko tiesu šodien, 12. jūnijā, apmeklēja Armēnijas Republikas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Gagiks Arutjunjans un tiesnesis Henriks Danieljans.

Viņiem bija tikšanās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, priekšsēdētāja vietnieku, Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju Pāvelu Gruziņu, Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju Veroniku Krūmiņu un Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāju Valerijanu Jonikānu. Sarunā piedalījās arī Latvijas Republikas Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris.

Viesi apmeklēja arī Augstākās tiesas muzeju.

Armēnijas Konstitucionālās tiesas delegācija ieradusies oficiālā vizītē Latvijā, lai pārrunātu Latvijas un Armēnijas konstitucionālo tiesu darba aktualitātes un piedalītos seminārā „Konstitucionālās tiesvedības aktuālie jautājumi”. Vizītes laikā Armēnijas tiesu pārstāvji tikās ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru, Satversmes tiesas tiesnešiem un darbiniekiem, Saeimas priekšsēdētāju Gundaru Daudzi, tielsietu ministru Mareku Segliņu un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes pasniedzējiem.
 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211