15. februārī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns tikās ar jauno Amerikas Savienoto Valstu ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijā Čārlzu V. Larsonu (Charles W. Larson), kurš ieradās iepazīšanās vizītē.

Abas amatpersonas atzīmēja ASV vēstniecības un Augstākās tiesas veiksmīgo un auglīgo līdzšinējo sadarbību un pārrunāja turpmākās sadarbības iespējas. A. Guļāns atzinīgi vērtēja gan Amerikas valsts amatpersonu, gan tiesnešu un citu juristu ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas stiprināšanā un minēja pēdējo gadu nozīmīgākos notikumus – Augstākās tiesas un Amerikas Advokātu padomes kopīgi rīkoto konferenci par juridiskās ētikas jautājumiem un pagājušajā gadā ar ASV vēstniecību un Tieslietu ministriju kopīgi organizēto starptautisko tieslietu konferenci, kā arī ASV Augstākās tiesas tiesneša Samjuela Elito vizīti Augstākajā tiesā. Savukārt Č. Larsons, novērtējot sekmīgās attiecības, pauda gandarījumu, ka Latvijas Augstākās tiesas priekšsēdētājam bijusi iespēja arī pašam apmeklēt ASV, piedalīties starptautiskās konferencēs un iepazīt dažādu tiesu instanču pieredzi.

Viens no ASV un Latvijas turpmākās sadarbības virzieniem tieslietu jomā varētu būt tiesnešu ētikas jautājumi, jo, kā atzīmēja A. Guļāns, Latvijas tiesnešu ētikas kodekss savulaik tapis ciešā sadarbībā ar ASV juristiem. Tagad aktualitāte ir tiesnešu ētikas komisijas izveide, kas veicinās šī kodeksa praktisku pielietojumu.

Č. Larsons atzīmēja, ka ētikas izpratne cieši saistīta ar tiesnešu izglītības pilnveidošanu, kam Amerikā izvirzītas stingras prasības. Tādēļ otrs sadarbības virziens varētu būt tiesnešu izglītība, kam vēstnieks minēja gan tehnisku, gan speciālistu – profesionāļu atbalstu. A. Guļāns domā, ka Amerikas juristu un ekspertu pieredze būtu noderīga ne tikai ētikas jautājumos, bet arī tādās sarežģītās jomās kā finansu un ekonomisko noziegumu un naudas „atmazgāšanas” lietu atklāšanā un tiesāšanā, turklāt specifiska apmācība būtu nepieciešama ne tikai tiesnešiem, bet arī policistiem un prokuroriem, kam jāprot profesionāli atklāt, izmeklēt un virzīt uz tiesu līdz šim Latvijā mazpazīstamus procesus. Latvijas juristiem būtu lietderīgs pieredzējušu kolēģu padoms arī intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumos.

Jau aprīlī Latvijā ieradīsies Amerikas Tieslietu departamenta ekspertu grupa, kuru pieredze varētu būt noderīga, strādājot ar Kriminālprocesa likuma grozījumiem, kas paredz paplašināt apsūdzēto personu sadarbības iespējas ar procesa virzītāju. Augstākās tiesas priekšsēdētājs šo pieredzi vērtēja kā noderīgu ne tikai likumprojekta tālākai virzībai, bet arī izmaiņu izskaidrošanā sabiedrībai.

ASV vēstniekam interesēja arī Augstākās tiesas turpmākās vadības jautājums, jo A. Guļānam jūnijā beidzas pilnvaru termiņš. Č. Larsons atzina, ka viņam kā juristam ir zināma Guļāna personības nozīme tiesu sistēmas sakārtošanā, tiesiskuma un ētiskuma principu stiprināšanā un cīņā ar korupciju Latvijā, tādēļ viņš gribētu cerēt, ka Guļāns izvēlēsies palikt Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā vēl vienu termiņu. A. Guļāns šobrīd šādu iespēju neapsver, jo viņaprāt demokrātijas tradīciju attīstības labad pēc diviem pilnvaru termiņiem, kopā 14 gadiem, būtu jādod iespēja kādam citam uzņemties atbildību, turklāt Augstākās tiesas priekšsēdētāja izvirzīšana ir Augstākās tiesas tiesnešu kopsapulces, bet apstiprināšana – Saeimas kompetence. ASV vēstnieks ar smaidu atzīmēja, ka ASV prezidents Vašingtons savulaik no atkārtotas kandidēšanas uz prezidenta posteni atteicās ar tādiem pašiem demokrātijas argumentiem, un izteica cerību, ka nākamais Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidāts turpinās Guļāna „domugājienu un virzību uz ētiskumu tieslietās”.

Čārlzs Larsons akreditācijas vēstuli Latvijas Valsts prezidentam iesniedza 12. februārī, ASV vēstnieka amatā nomainot Ketrīnu Todu Beiliju. Politiķi no Aiovas štata vēstnieka amatam izvirzīja ASV prezidents Džordžs Bušs, un viņa kandidatūru apstiprinājis ASV Senāts. 39 gadus vecais Larsons bija partneris sabiedrisko attiecību kompānijā "Lincoln Strategies Group", kā arī advokāts ASV armijas rezervju militārajā tiesā. Larsonam ir majora dienesta pakāpe, viņš ir dienējis Irākā.

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece, e-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211