No 22. – 23.martam Trīrē, Vācijā notiks Augstāko administratīvo tiesu tiesnešu seminārs “Iepriekšējā nolēmuma procedūra”. No Augstākās tiesas tajā piedalīsies priekšsēdētājs Andris Guļāns, senatori Edīte Vernuša, Gunta Višņakova, Valerijans Jonikāns un senatora palīgs Māris Logins.

Semināru organizē un finansē Eiropas Komisija sadarbībā ar TAIEX (Technical Assistence Information Exchange Office) biroju. Tajā aicināti piedalīties pieci tiesneši no katras Eiropas Savienības kandidātvalsts.

Semināru vadīs Helsinku Augstākās administratīvās tiesas tiesnesis Heiki Kaninens (Heikki Kanninen).

 

Autors: Baiba Dārzniece, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze - sabiedrisko attiecību konsultante, tālrunis: 7020395

E-pasts: baiba.darzniece@at.gov.lv