Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns no 26. līdz 28.maijam Helsinkos, Somijā piedalīsies starptautiskā konferencē, kas pulcinās visu Eiropas Savienības valstu Augstāko tiesu priekšsēdētājus un ģenerālprokurorus.  

Konferences darba kārtībā iekļauta tēma par attiecībām starp Eiropas Konstitūcijas pamattiesību noteikumu ieviešanu Eiropā un Eiropas Konvenciju par cilvēktiesībām un pamatbrīvībām. Tāpat tiks diskutēts par Krimināllikuma un valsts likumu attiecību harmonizēšanu, risināts jautājums kā uzlabot Eiropas Kopienu tiesību zināšanas nacionālā, Eiropas un starptautiskā līmenī.

Konference notiek divreiz gadā, lai ar ES valstu Augstāko tiesu priekšsēdētājiem un ģenerālprokuroriem pārrunātu aktuālus tiesību un likumdošanas jautājumus.

 

Autors: Baiba Kataja, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze - sabiedrisko attiecību konsultante, tālrunis: 7020395

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv