Augstākās tiesa (AT) ir veikusi apkopojumu par AT Senāta un apgabaltiesu praksi lietās par Valsts Ieņēmumu dienesta (VID) amatpersonu lēmumiem.

Vispārinājumā apskatīti procesuālie jautājumi (sūdzību lietu piekritība, pārsūdzības termiņi), kā arī materiālo tiesību jautājumi, doti dažādu materiālo tiesību normu skaidrojumi. Vispārinājums veikts vienveidīgas tiesu prakses veicināšanai šajās lietās. Vispārinājums apspriests seminārā ar apgabaltiesu tiesnešiem.

AT tiesu prakses apkopojumu nosūtījusi Tieslietu ministrijai nosūtīšanai Latvijas Republikas tiesām, Ģenerālprokuratūrai un Finanšu ministrijai.

Žurnālistiem piedāvājam iepazīties ar vispārinājumu AT Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļā: vadītāja Zigrīda Mita, tālr. 7020338.

 

Autors: Baiba Dārzniece, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze - sabiedrisko attiecību konsultante, tālrunis: 7020395

E-pasts: baiba.darzniece@at.gov.lv