Šodien notika Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēde, kurā izskatīja Tieslietu ministrijas iesniegtos materiālus. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija deva pozitīvu atzinumu Veronikas Krūmiņas apstiprināšanai par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi.

Tāpat Kvalifikācijas kolēģija deva pozitīvu atzinumu tiesneša Āra Stoka atkārtotai iecelšanai amatā uz diviem gadiem.

Trīs tiesnešiem – Irēnai Skrulei no Rēzeknes tiesas, Jolantai Zaškinai no Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas un Jānim Ernstsonam no Jelgavas tiesas dots pozitīvs atzinums apstiprināšanai amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.

 

Autors: Baiba Kataja, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze - sabiedrisko attiecību konsultante, tālrunis: 7020395

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv