Aprit divdesmitā gadi, kopš Rīgā 1988. gada 8. oktobrī darbu sāka Latvijas Tautas frontes (LTF) 1. kongress. Augstākās tiesas LTF atbalsta grupa par kongresa delegāti bija izvirzījusi tiesnesi Zaigu Raupu. Viņa piedalījās kongresa darbā un uzstājās debatēs.

To laiku Augstākajā tiesā – Latvijas Tautas frontes atbalsta grupas veidošanu un darbību – atceras Krimināllietu departamenta senators Vilnis Vietnieks:

„Ir grūti niansēs retrospektēt 20 gadus un vecākus notikumus, kas saistīti ar LTF atbalsta grupas nodibināšanu Augstākajā tiesā. Varu mēģināt vien īsumā to ieskicēt.

Pēc 1988. gada jūnijā notikušā inteliģences ārkārtas kongresa, kad Mavriks Vulfsons ar faktiem pamatoja un pierādīja neatkarīgās Latvijas okupāciju un nelikumīgu inkorporāciju PSRS impērijas sastāvā, arī valsts iestādēs sākās jaunas vēsmas.

Tās skāra arī Augstāko tiesu. Lielākā daļa Augstākās tiesas tiesnešu pēc vasaras atvaļinājuma, apmēram septembra sākumā, sanāca kopā un nolēma Augstākajā tiesā dibināt LTF atbalsta grupu. Par LTF atbalsta grupas vadītāju tika ievēlēts tiesnesis Andrejs Lepse, par sekretāri - konsultante Sandra Sleja (tagad zvērināta advokāte).

Diemžēl līdz šodienai nav saglabājies LTF Augstākās tiesas atbalsta grupas dalībnieku saraksts.

Pieminēšu tikai tos tiesnešus un tiesas darbiniekus, kuri patlaban strādā Augstākajā tiesā un kuri darbojās LTF atbalsta grupā.

Tie ir: Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs, senators Pāvels Gruziņš, Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs, senators Valerijans Jonikāns, senatori Zigmants Gencs, Ruta Zaķe un Vilnis Vietnieks, tiesneši Ausma Keiša un Andrejs Lepse, Sūdzību izskatīšanas nodaļas konsultantes Biruta Puķe (toreiz AT tiesnese), Inta Ķirse (toreiz AT priekšsēdētaja palīdze), Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja palīgs Roberts Namatēvs (toreiz AT tiesnesis), Dokumentu pārvaldības nodaļas speciāliste Anda Straume, šoferis Valdis Straume.

Atceros, ka Augstākās tiesas priekšsēdētāja nostāja par LTF atbalsta grupas dibināšanu bija ārēji neitrāla, kaut gan sirdī Gvido Zemribo bija tautfrontiešu pusē. Par to liecināja viņa vēlākās aktivitātes.

LTF atbalsta grupas dalībnieki regulāri sanāca kopā, apsprieda aktuālus LTF darbības jautājumus, vāca ziedojumus LTF fondam, izplatīja laikrakstu „Atmoda”, dežūrēja LTF štābā.”

Vilnis Vietnieks atceras, ka Augstākās tiesas tiesnešu un darbinieku kolektīvs tajā laikā saliedējās, kļuva savstarpēji draudzīgāks, un tas notika augstākas idejas – Latvijas neatkarības vārdā. 


Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211