Pirms 25 gadiem – 1995.gada 3.oktobrī – Latvijas tiesu sistēmā tika atjaunota kasācijas instance – Augstākās tiesas Senāts. Tas bija nozīmīgs notikums gan tiesību laukā, jo izveidoja trīspakāpju tiesu sistēmu, gan valsts vēsturē, jo atjaunoja tiesu sistēmu, kāda Latvijā bija pirms okupācijas 1940.gadā. Ar svētku pasākumiem Augstākā tiesa piektdien, 2.oktobrī, atzīmē šo notikumu.

Katras institūcijas, arī tiesas, pamats ir cilvēks. Senāta pamats ir senators – tiesnesis, kas spriež tiesu kasācijas instancē. Tādēļ svētku centrālais pasākums būs diskusija “Senatora personība”, kurā piedalīsies visi atjaunotās Latvijas Republikas Augstākās tiesas (Senāta) priekšsēdētāji – Gvido Zemrībo, Andris Guļāns, Ivars Bičkovičs un Aigars Strupišs.

Lai saglabātu tiesas vēstures liecības nākamajām tiesnešu un tiesas darbinieku paaudzēm, Augstākajā tiesā rīt tiks atklāta arī bijušo tiesas priekšsēdētāju portretu galerija.

 

Vēstures fakti

  • 1918.gadā, veidojot jaunās Latvijas valsts tiesu sistēmu, kā augstākā jeb kasācijas instance tika izveidots Latvijas Senāts. Tas darbojās līdz 1940.gada novembrim, kad padomju okupācijas vara to likvidēja.

  • Atjaunotās Latvijas Republikas tiesu sistēmas pamatlikumā – 1992.gada likumā “Par tiesu varu” – tika noteikts, ka Augstākās tiesas struktūrā veidojams Senāts kā kasācijas instance un Tiesu palātas kā apelācijas instance.

  • Ar Augstākās tiesas plēnuma 1995.gada 3.oktobra lēmumu Nr.5 “Par Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta departamentu un tiesu palātu izveidošanu” izveidota jaunā Augstākās tiesas struktūra. Senātā bija divi departamenti – Civillietu un Krimināllietu departaments. Administratīvo lietu departaments darbu sāka 2004.gada 6.aprīlī.  

  • 2013.gadā sākta lielākā tiesu reforma – pāreja uz tīro trīspakāpju tiesu sistēmu. Augstākās tiesas Tiesu palātas tika likvidētas un kasācijas instancei atņemts Senāta vārds.

  • Kopš 2017.gada 1.janvāra Augstākā tiesa ir tikai kasācijas instance. 2018.gada  novembrī tai atgriezts vēsturiskais Senāta nosaukums.

  • 2020.gada 3.oktobris – atjaunotās Augstākās tiesas Senāta 25.gadadiena.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211