Pirms nedēļas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns pieņēma divdesmit četru advokātu zvērestu, un šodien, 31. janvārī, zvērestu nodeva vēl divdesmit trīs advokatūrā jaunuzņemti advokāti.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs izteica cerību, ka gan Latvijas advokātu saime, gan tiesu sistēma kopumā ir saņēmusi ne vien kvantitatīvu, bet arī kvalitatīvu papildinājumu, kas sekmēs tiesu prakses pilnveidošanu. Kaut lielākoties gados jauni, jaunuzņemtie advokāti ir ar labu izglītību un labu dzīves pieredzi, un, kā atzīmēja A. Guļāns, viņi ir apzināti, mērķtiecīgi gājuši uz šo mērķi. Viņš vēlēja ik dienu advokāta darbā atcerēties zvērestā minētās vērtības – uzticību, cieņu, godprātību, sirdsapziņu.

Arī šoreiz advokātu rindas papildināja lielākoties līdzšinējie zvērināto advokātu palīgi – Dace Ligute, Ralfs Losbergs, Aldis Maldups, Vadims Mantrovs, Ilze Obricka, Māris Paipa, Ieva Ratniece, Tālis Semanis, Valērijs Sikko, Ilze Skačkova, Dana Slotina, Arta Snipe, Edgars Soldans, Artūrs Spīgulis, Dace Stapkeviča, Linda Štrause, Zane Vilcāne, Jānis Začests un Mārtiņš Zalāns, kā arī zvērināto advokātu biroju juristi Linda Piusa, Andris Purmalis un Toms Šulmanis. Advokātu zvērestu deva arī Zemgales apgabaltiesas tiesnese Evelīna Matvejeva.

Lielākajai daļai jaunuzņemto advokātu ir maģistra grāds tiesību zinātnēs, Linda Piuse ir arī Indiānas Universitātes (ASV) maģistre un turpina izglītību doktorantūrā. Četrpadsmit no jaunajiem advokātiem ir vecumā līdz 30 gadiem.

Lai kļūtu par zvērinātu advokātu, persona, kura sasniegusi vismaz 25 gadu vecumu un kurai ir nepieciešamā izglītība un juridiskā darba stāžs, kārto zvērinātu advokātu eksāmenu. Pēc eksāmena nokārtošanas un atsauksmju saņemšanas Zvērinātu advokātu padome nosaka zvērinātu advokātu praktizēšanas vietu un paziņo par uzņemtajiem zvērinātos advokātos Augstākās tiesas priekšsēdētājam, kas saskaņā ar Advokatūras likuma 46. pantu pieņem jaunuzņemto zvērināto advokātu zvērestu.
 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211