Atjaunotā Senāta 25.gadadienā Augstākajā tiesā atklāta bijušo tiesas priekšsēdētāju portretu galerija. Atklāšanā piedalījās visi trīs kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas Augstākās tiesas bijušie priekšsēdētāji – Gvido Zemrībo, Andris Guļāns un Ivars Bičkovičs.

“Katrai iestādei, arī tiesai, ir svarīgi saglabāt liecības par savu vēsturi. Šī tiesas priekšsēdētāju portretu galerija ir cieņas apliecinājums tiem cilvēkiem, kas vadījuši tiesas darbu kopš neatkarīgās Latvijas Republikas Augstākās tiesas izveidošanas,” sacīja tagadējais Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs.

Līdz ar portretu galeriju izveidota arī Latvijas Senāta/ Augstākās tiesas priekšsēdētāju grāmata, kurā līdz ar katra priekšsēdētāja parakstu arī viņa vēlējums jeb atziņa.

Gvido Zemrībo, kurš bija Augstākās tiesas priekšsēdētājs no 1985.gada, kļuva arī par pirmo atjaunotās Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētāju 1990.gadā un vadīja tiesu līdz 1994.gadam. Gvido Zemrībo ir arī Latvijas tiesneša zvēresta teksta autors, un vārdus no tiesneša zvēresta, ka tiesneša pienākums ir vienmēr noskaidrot patiesību un nekad nenodot to, viņš arī ierakstījis Priekšsēdētāju grāmatā.

Andris Guļāns bija Augstākās tiesas priekšsēdētājs no 1994.gada līdz 2008.gadam. Viņš savā ierakstā piemin unikālo, Latvijas tiesu vēsturē paliekošo notikumu – atjaunotā Senāta dibināšanu 1995.gadā: “Man bija gods aktīvi iesaistīties šajā procesā. Esmu pateicīgs tā laika  Augstākās tiesas tiesnešiem par atbalstu un sadarbību, veidojot jaunās tiesu instances struktūru, kā arī par viņu nozīmīgo profesionālo ieguldījumu, lai ideja par kasācijas instanci pārtaptu realitātē un kalpotu tiesiskuma stiprināšanai mūsu valstī.”

Ivara Bičkoviča vadībā Augstākā tiesa strādāja no 2008.gada līdz 2020.gadam. Viņš Priekšsēdētāju grāmatā ierakstījis vēlējumu Augstākajai tiesai ar savu darbu, stabilitāti un profesionalitāti stiprināt cilvēkos paļāvību taisnīgumam un likuma spēkam.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs norādīja, ka šis ir tikai sākums Augstākās tiesas priekšsēdētāju portretu galerijai, turpinājums būs atgriešanās senākā vēsturē, lai galerijai pievienotu arī Latvijas Senāta priekšsēdētāju portrtetus, tādējādi akcentējot neatkarīgās Augstākās tiesas pēctecību Latvijas Senātam, kas bija kasācijas instance līdz 1940.gadam.

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211