Svētdien, 9.oktobrī, miris bijušais Senāta Krimināllietu departamenta senators Vilnis Vietnieks (04.11.1944.–09.10.2022.).

Vilnis Vietnieks Augstākajā tiesā strādāja no 1985.gada līdz 2010.gadam.

Pēc septiņiem Jēkabpils tautas tiesā nostrādātiem gadiem 1985.gadā ievēlēts Augstākās tiesas sastāvā, viņš darbu turpināja arī pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. 1995.gadā bija ievēlēts Senāta Krimināllietu departamenta pirmajā sastāvā un tajā strādāja līdz aiziešanai pensijā 2010.gadā.

 

Vilnis Vietnieks bija ne tikai jurists, senators, bet arī īstens Sēlijas patriots un dzejnieks.

Aizejot pensijā, viņa atvadu pasākums Augstākajā tiesā bija viņa pirmās dzejas grāmatas “Sēlijas vējš” atvēršana. Grāmatā publicētie dzejoļi, kas ir veltījums dzimtajai pusei, bija rakstīti kopš sešdesmitajiem gadiem, paralēli tiesneša darbam. 2013.gadā Vilnis Vietnieks izdeva savu otro dzejas grāmatu – “Mūžīgā vērtība”, kura arī bija veltījums Sēlijai un mīlestībai.

Vilnis Vietnieks rakstīja arī prozu. 2014.gadā viņš izdeva grāmatu “Saukas skices”, kurā viena no nodaļām ir stāsts par viņa novadnieku, Latvijas Senāta senatoru Jāni Skudri, kura piemiņu Vilnis Vietnieks kopa nesavtīgi. Ar viņa gādību pie Skudres mājām Zalvē uzstādīta piemiņa plāksne, notikuši piemiņas pasākumi, viņš uzturēja ciešus kontaktus ar bijušā senatora dzimtu.

Dzimtās puses ļaužu dzīves gaitu apzināšanu Vilnis Vietnieks uzskatīja par savu pienākumu un grāmatas “Saukas skices” ievadvārdos rakstīja: “Savu pienākumu pret dzimto pusi, pret savas bērnības un jaunības zemes stūrīti esmu centies izpildīt.” Tā ir ne tikai grāmata, bet arī daudzas publikācijas vietējos laikrakstos, talku organizēšana Zalves baznīcas atjaunošanai, nosaukuma plāksne savai dzimtajai Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai, viņa organizēti pasākumi Neretā, Zalvē, Saukā. Sēlijas karodziņi Sēlijā dzimušo Augstākās tiesas tiesnešu kabinetos. Vilnim Vietniekam piešķirts Zalves pagasta Goda pilsoņa nosaukums.

Vilnim Vietniekam rūpēja arī Augstākās tiesas vēstures saglabāšana. Viņš rakstīja atmiņu epizodes par Augstāko tiesu Latvijas neatkarības atjaunošanas laikā un bijušajiem kolēģiem.

Nu Augstākā tiesa glabās atmiņas par Vilni Vietnieku.

Augstākās tiesas kolektīvs izsaka līdzjūtību Viļņa Vietnieka tuviniekiem.

Atvadīšanās piektdien, 14.oktobrī, plkst.15.00 no Apbedīšanas nama krematorijas Rīgā, Jēkabpils ielā 28.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211