Augstākās tiesas organizētā starptautiskā konferencē 21.aprīlī, prezentējot projekta „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” rezultātus, atvērta “Rokasgrāmata Augstāko tiesu darba organizācijā”.

Šis ir veiksmīgs piemērs starptautiskam komandas darbam, grāmatas atvēršanā sacīja projekta vadītāja Sandra Lapiņa, Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja. Augstākā tiesa katrā valstī ir tikai viena, tāpēc dalīties pieredzē un uzklausīt padomus vai idejas tiesu darba organizācijā savā valstī nav iespējams. Projekts devis iespēju apspriest ar citu valstu Augstāko tiesu kolēģiem aktuālus jautājumus, kas saistīti ar tiesu darba efektivitāti. “Šodien tās vairs nav tikai idejas, sarunas vai pieredzes apmaiņas braucienos uzzinātais – šodien man rokās ir grāmata, kurā apkopota un analizēta 26 Eiropas Augstāko tiesu pieredze, labā prakse, ieteikumi un idejas vēl efektīgākai Augstāko tiesu darba organizācijai,” sacīja Sandra Lapiņa.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs izteica atzinību Administrācijas iniciatīvai pieredzi darbam smelties sadarbībā ar citu valstu tiesām, izstrādājot un vadot visai unikālu projektu. Augstākā tiesa guvusi vērtīgu pieredzi liela mēroga projektu vadībā. Ieguvēji ir projekta dalībnieki, jo savstarpējās pieredzes apmaiņas vizītēs un diskusijās gūta gan pieredze par projekta tēmām, gan savstarpējas sadarbības pieredze. “Ieguvēji būs arī citu valstu un instanču tiesas, jo projekta laikā sagatavotā Rokasgrāmata tiesu darba organizācijā izmantojama kā praktisks ceļvedis ikvienai tiesai,” norādīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Konferencē piedalījās vairāk par 300 dalībnieku – visu instanču tiesneši un darbinieki, advokāti un citi juristi, augstskolu mācībspēki un studenti no Latvijas, kā arī Augstāko tiesu kolēģi un tiesībzinātnieki no Lietuvas, Igaunijas, Spānijas, Ungārijas, Francijas, Slovēnijas, Zviedrijas, Polijas, Austrijas, Beļģijas. Īpašie viesi bija Eiropas tieslietu sistēmas vadošo organizāciju pārstāvji – Eiropas Padomes Venēcijas komisijas loceklis un Latvijas valsts prezidenta izveidotās Tiesiskās vides pilnveides komisijas priekšsēdētājs Aivars Endziņš, Eiropas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju tīkla prezidents Igaunijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Prīts Pikamē un Eiropas Tieslietu padomju asociācijas valdes loceklis Francijas Augstākās tiesas palātas priekšsēdētājs Alains Lacabarats. Kā atzīmēja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs – tas apliecina projektā un konferencē risināto jautājumu aktualitāti visas Eiropas tiesu sistēmas kontekstā.

Projekts „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” Latvijas Augstākās tiesas vadībā tiek īstenots kopš 2016.gada jūnija. Projektu finansē Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektoriāts, tajā piedalījās arī Lietuvas, Spānijas un Ungārijas Augstākās tiesas, Antverpenes un Ļubļanas Universitātes. Projekta mērķis ir palielināt Augstāko tiesu administratīvo kapacitāti, uzlabot darba organizāciju, palielināt tiesu darba caurspīdīgumu un sabiedrības uzticību tiesu darbam. 

 

"Rokasgrāmata Augstāko tiesu darba organizācijā" pieejama elektroniski Augstākās tiesas mājslapā sadaļā Par Augstāko tiesu/ Starptautiskā sadarbība/ Projekts.

Skatiet to šeit:

Rokasgrāmata Augstāko tiesu darba organizācijā

Best Practice Guide for Mananig Supreme Courts

Konferences plenārsēdes ierakstu var noskatīties šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211