19. septembrī, kad Latvijas Republikas 90 gadu jubilejas ietvaros visā Latvijā notiks Valsts pārvaldes atvērto durvju diena, arī Augstākā tiesa būs atvērta interesentiem. Šoreiz tas notiks neparastā formā: Augstākā tiesa būs viens no vidusskolēnu komandu orientēšanās stafetes posmiem.

Orientēšanās stafetē katrai no vidusskolu komandām, kas būs pieteikušās sacensībai, būs jāatrod tieslietu sistēmas iestādes. Maršruta lapās būs iekļauta Augstākā tiesa, Rīgas apgabaltiesa, Patentu valde, Naturalizācijas pārvalde, Juridiskās palīdzības administrācija, Valsts tiesu ekspertīžu birojs, Valsts Probācijas dienests, Tiesu administrācija, Uzņēmumu reģistrs, Ieslodzījumu vietu pārvalde. Skolēniem atraktīvā veidā tiks sniegta informācija par tieslietu sistēmu Latvijā un dota iespēja klātienē iepazīt dažādu iestāžu darbu.

Lai iegūtu punktus stafetes kartē, komandām būs ne tikai jāatrod noteiktās iestādes, bet arī gan Augstākajā tiesā, gan citās iestādēs jāizpilda noteikti uzdevumi, saņemot par to vērtējumu.

Stafetes noslēguma pasākumā apbalvojumus saņems gan ātrākās, gan uzdevumos veiksmīgākās komandas.

Orientēšanās stafetei var pieteikties vidusskolu komandas no visas Latvijas. Komandā jābūt desmit vidusskolēniem un skolotājam. Jāpiesakās līdz 15. septembrim, sūtot pieteikumu uz Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļu, e-pasts vineta.sprugaine@tm.gov.lv., tālrunis 67036712 vai 67036763.

Latvijā darbojas 350 valsts pārvaldes iestādes un tajās strādā ap 120 tūkstošiem darbinieku. Augstākās tiesa ir neatkarīga valsts iestāde, kam ir savs budžets un sava administrācija, tā neatrodas ne Tieslietu ministrijas, ne Tiesu administrācijas pakļautībā. Augstākajā tiesā strādā 47 tiesneši un 129 darbinieki.

Orientēšaās stafetes nolikums
 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211