Vairāk nekā 80 apgabaltiesu un rajona tiesu darbinieki pirmdien, 29.oktobrī, apmeklēja Augstāko tiesu un Tiesu administrāciju, lai iepazītos ar šo iestāžu darbu.

Tieši tiesu darbiniekiem organizēta Atvērto durvju diena Augstākajā tiesā notika pirmo reizi, un tās mērķis, kā norādīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, ir gan iepazīstināt ar kasācijas instances tiesas darbu, gan ļaut ikvienam tiesas darbiniekam apzināties sava darba nozīmīgumu kopējā tiesu sistēmā.

Priekšsēdētājs minēja piemērus, ka starp šībrīža Augstākās tiesas tiesnešiem ir vairāki, kas savu darba karjeru sākuši kā tiesas sēžu sekretāri rajona tiesā un, izgājuši visu karjeras kāpienu tiesu sistēmā, sasnieguši augstāko pakāpi – Augstākās tiesas tiesneša jeb senatora amatu. Priekšsēdētājs iepazīstināja ar Augstākās tiesas darba specifiku un darba apjomu, savukārt Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa – ar Augstākās tiesas personālu.

Tālāk tiesu darbinieki izvēlējās, ar kura no Augstākās tiesas darbiniekiem darbu vēlas iepazīties tuvāk, un tikās ar šiem darbiniekiem viņu darba kabinetos vai apspriežu istabās. Lielākā interese bija par tiesneša palīga amatu, kā arī zinātniski analītiskās nodaļas darbu. Bija arī interesenti, kas iepazinās ar Kancelejas, Dokumentu pārvaldības nodaļas, Personāla nodaļas un Komunikācijas nodaļas darbinieku darbu.

Atvērto durvju dienas dalībnieki arī apmeklēja Augstākās tiesas muzeju, izstaigāja Tiesu pili un noskatījās dokumentālo filmu “Senatori”.

Dienas otrajā pusē Atvērto durvju dienas apmeklētāji iepazinās ar Tiesu administrācijas darbu. Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics tiesas sēžu sekretāriem, tiesnešu palīgiem, tiesu tulkiem pastāstīja par iestādes funkcijām un izaicinājumiem šajā gadā, kā arī atbildēja uz klātesošo jautājumiem.

Pēc direktora prezentācijas darbinieki apmeklēja Tiesu iestāžu Informācijas sistēmu nodaļu, Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļu, Personāla vadības un Juridiskā departamenta nodaļu, Kanceleju, Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” nodaļu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211