Šodien, 19.oktobrī, Tieslietu ministrijā norisinās tiesību zinātnieku un praktiķu konference, kas veltīta Civilprocesa likuma 20.gadskārtai un kurā tiek analizēti aktuālie civilprocesa jautājumi. Konferences atklāšanā Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un Tieslietu ministrijas Valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina atskatījās uz Civilprocesa likuma izstrādi un spēkā stāšanos pirms 20 gadiem. Uzrunās īpaši tika uzsvērts Augstākās tiesas tiesnešu ieguldījums procesuālo likumu izstrādē 90. gadu sākumā.

Civilprocesa likuma izstrādes darba grupu sākumā vadīja tā laika Augstākās tiesas priekšsēdētājs Gvido Zemribo, bet vēlāk tiesnesis Gunārs Aigars, kura vadībā arī tika pabeigts darbs pie Civilprocesa likuma 1998.gada 14.oktobrī, to pieņemot Saeimā galīgajā lasījumā. Atzinīgi tika novērtēta mūsu bijušo senatoru Ritas Saulītes, prof. Kalvja Torgāna un Guntas Višņakovas īpašais ieguldījums, kā arī atzīmēta Anitas Zikmanes dalība Civilprocesa likuma pilnveidošanā. Tieslietu ministrs īpaši uzsvēra Augstākās tiesas svarīgo iesaisti turpmākā civilprocesuālā regulējuma pilnveidošanā, īpaši atzīmējot Civillietu departamenta tiesneses Edītes Vernušas un zinātniski analītiskā padomnieka Riharda Gulbja ieguldījumu.

Tieslietu ministrs pasniedza vienpadsmit pateicības rakstus tiem juristiem, kas Tieslietu ministrijas ieskatā devuši vislielāko ieguldījumu Civilprocesa likuma tapšanā un bez kuru gādības likums nebūtu tāds, kādu mēs šodien to redzam. Pateicības rakstus saņēma bijušais Augstākās tiesas priekšsēdētājs Gvido Zemribo, bijušie Augstākās tiesas tiesneši Rita Saulīte, Gunārs Aigars, Gunta Višņakova un Kalvis Torgāns, Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane, Linards Muciņš, Iveta Zalpētere, Sandra Strence, Vita Jonase un Maija Sauļūna.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv